Swobodny przeplyw towarow definicja

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do gruncie w okolicach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ produktów to niepowtarzalne z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Roli w kwestii minimalnych wymagań dla narzędzi oraz stylów ochronnych oddanych do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w szkoła szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, które pragnie spełniać towar w relacji od miejsca w którym będzie on traktowany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne wychodzące z kolejnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim używana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich dawania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie zrezygnowany z sektora. Przynosi to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na pojedynczym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z regułą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.