Strefy zagrozenia wybuchem ex

Ze powodu na ostatnie, iż w krajach Unii Europejskiej obowiązywały różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w wypadku stref zagrożonych wybuchem i narzędzi do roboty w tych strefach. Końcem tych kolei jest spore ograniczenie ryzyka albo jego cała eliminacja, które przywiązuje się ze użytkowaniem towarów w powierzchniach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi spełniać dany towar, jaki jest przeznaczony do użytkowania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń oraz stylów ochronnych w tych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich ruchu na terenie Unii Europejskiej. Ową informacją są objęte każde urządzenia elektryczne i nieelektryczne oraz sposoby ochronne, które będą poświęcane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, zarządzających i kończących, które będą używane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie muszą posiadać one samodzielnych funkcji, ale dodawać się będą do pewnego bycia narzędzi i stylów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje także sposób wykazywania zgodności wyrobu z wymaganiami ATEX. Wyroby robiące te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z informacją, muszą również dokonywać jej podstawowe wymagania. Zastosowanie norm nie jest potrzebna niezbędnością, jednak sama procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady podejmowanej przez firmę idącą na platformie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić lecz w sukcesie urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli szuka o te przypadki, to gwarancje zgodności może w współczesnym wypadku wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Chcenia są jednak uważane zaś to producent będzie widoczny w takiej formy za wpisanie na zbyt swojego produktu. Jeśli należy o ważne wymagania, to są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk produkcji a zadanie na gruncie Unii Europejskiej w system obligatoryjny również osiągający kluczowy charakter.