Norma bezpieczenstwo zabawek

https://ecuproduct.com/gr/denta-seal-plhrhs-8erapeia-dontiwn-poy-8a-ferei-pisw-to-xamogelo-toy-xoligoynt/Denta Seal Πλήρης θεραπεία δοντιών που θα φέρει πίσω το χαμόγελο του Χόλιγουντ

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa i kontrole zdrowia, jakie musi wykonać każdy produkt dany do działalności w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., każdy towar będzie musiał posiadać będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie dania wymagają istnieć zaprojektowane tak, aby podczas produkcji nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) tworzy się z następującymi procedurami: 1. badanie typu WE - jest na końca zapewnienie, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura doświadczeń i wartości każdego wytworzonego produktu w charakteru ustalenia zgody z informacją, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. współpracę z pracownikiem - procedura do wykonania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w celu zabezpieczenia jego współprac z mężczyzną określonym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami danymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do osoby notyfikowanej w planu przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.