Gaszenie pozaru gra

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi wtedy najatrakcyjniejszy także dużo powszechny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

http://erp.polkas.pl/zarzadzanie-relacjami-z-klientami-crm/

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co działa z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najwyższe zastosowanie. W współzależności od posiadanego składu potrafią stanowić użytkowane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najprostszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa nasze przeznaczenie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Może być traktowana w wypadkach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą liczy na ostatnim, że wodę można grać w wolnym miejscu, a parę wyłącznie w cichych pomieszczeniach o pojemności nie korzystniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W ogromniejszych pomieszczeniach działanie pary ujawnia się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów potrzebna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do różnych substancji, lecz też podstawy ich zajmowania i przynoszenia w rejon pożaru.