Elementy bezpieczenstwa publicznego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla obsługującego ją lub pracującego przy niej pracownika. Spośród tegoż względu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z obcym pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i prostych technologicznych, producenci maszyn i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę rolę jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny roli w rozmiarze użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić wyposażona w co chwila samo narzędzie do przechowywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu uniknie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie uznawał nacisku na godzina zachowania natomiast nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i siłę na ciężkie warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w widocznym i łatwym miejscu (w powierzchniach włazów bądź w drzwiach), być dokładny w styl rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło wystąpić w jak najszybszym okresie. Zatrzymanie maszyny jest na punkcie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, skoro jej granie jest nieprawidłowe.