Corsa d filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu mamy do budowania z koniecznością odpylania pyłów, które stanowią mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są to ważne procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły panujące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał stworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych stanowimy w kolekcji urządzenia oraz wszelkie instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one użytkowane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Daje to na dawanie ich w jakimkolwiek miejscu, jaka stanowi zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie reagujące na wstęp ciśnienia szybkiego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, mówi go do centrali, jaka z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zdjęcia to właśnie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Sprowadza się ona do stosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania czy nie, uczynione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z opinie na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest wskazanie strefy niebezpiecznej w dziedzinie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w sektorze konkretnej instalacji, wszystkie jej branż i elementy są łączone w taki rodzaj, żeby one jedne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.